Sreda-nedelja, 29.-3. 10. 2021

Najin tretji teden v podjetju Motor Jikov je bil zaradi podaljšanega vikenda krajši. Delala sva v sestavnem oddelku. Sestavljala sva vzmetenje za Easygo vozičke za golf. Konec tedna pa sva si na lep sončen dan šla ogledat še mesto Bechyne.

Wednesday-Sunday, 29. – 3. 10. 2021

David and I didn’t do anything special at the company this week because it was a short week due to the extended weekend. During the week, we worked in the assembly department of the company. There we assembled the suspension for the Easygo golf carts. At the end of the week we went to see the town of Bechyne on a beautiful sunny day.

(Visited 31 times, 1 visits today)